Vypratanie starého gymu

V pondelok a utorok (29. a 30. 7.) tréningy nebudú, lebo musíme vypratať starý gym. V stredu (31. 7.) už trénujeme v Hanuman Gyme!

UPDATE: Predsalen potrebujeme viac času na vypratanie starého gymu, takže tréningy budú až 1. 8!